@TheOffice als eerste Vlaamse accountantskantoor geaccepteerd door de INAA groep.

Na een positieve evaluatie van onze interne organisatie en professionele kwaliteiten is ons lidmaatschap van de INAA groep een feit.

INAA staat voor “International Association of Independent Accounting Firms”.   Het is een internationaal netwerk van erkende accountants, revisoren en belastingconsulenten, verspreid over meer dan 50 landen in 6 werelddelen.

Ieder land heeft zijn eigen lokale reglementering, fiscaliteit en gebruiken. Vanaf nu kunnen wij via dit netwerk gespecialiseerde bijstand en advies geven aan Belgische KMO’s die dochtervennootschappen of filialen in het buitenland willen oprichten en onze klanten  nog beter helpen bij hun internationale activiteiten.

Nog gauw een nieuwe auto in december? Opgepast met renting!

Voor uw vennootschap was 2018 een fantastisch jaar. U stevent af op een fikse winst.  De fiscale prognose bevalt u wat minder.  Dan besteedt u dat geld toch liever aan een mooie, nieuwe auto.

Nog gauw een renting contract afsluiten met betaling van een eerste verhoogde huur in december kan echter geen redding meer bieden om de belasting alsnog te verminderen.  Vanaf aanslagjaar 2019 moeten vooruitbetaalde kosten in de vennootschapsbelasting gespreid worden over de periode waarop de kosten betrekking hebben.

Een KMO vennootschap kan in 2018 nog wel een volledige jaarafschrijving boeken bij de aankoop van een auto in december.  Een financiële lease of een aankoop met gewone financiering is in dit geval dus fiscaal interessanter.

Maar ook deze mogelijkheid wordt vanaf 2020 de pas afgesneden.  Vanaf dan moeten alle vennootschappen hun investeringen pro rata afschrijven.

Zet dus die nieuwe wagen op de meest fiscaalvriendelijke manier onder de boom!

Prettige eindejaarsfeesten!

Het eindejaar is in zicht: optimaliseer de fiscale aftrek van geschenken en feestjes!

Geschenken aan personeel

Voorwaarden voor BTW recuperatie:

 • het gaat om een collectieve actie voor alle personeelsleden
 • grensbedrag : maximum € 49,99 exclusief B.T.W. per werknemer per jaar, eventueel nog verhoogd worden € 49,99 per kind (bij sinterklaasgeschenken bv.)
 • Tijdstip is niet van belang.

 • Voorwaarden voor fiscale aftrek:

  • Voor de werkgever : de aankoopprijs mag niet meer bedragen dan €       35 exclusief btw per jaar en per werknemer, te verhogen met € 35           exclusief btw per jaar voor elk kind
  • Voor de werknemers : vrijgesteld sociaal voordeel zolang de                        waarde van het geschenk minder bedraagt dan € 50.
  • Tijdstip: de geschenken mogen alleen uitgedeeld worden naar aanleiding van een specifieke collectieve gebeurtenis zoals          Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar.


  Personeelsfeest

  Voorwaarden voor BTW recuperatie:

 • Alle personeelsleden moeten uitgenodigd zijn
 • Geen BTW recuperatie op kosten van traiteur, restaurant
 • BTW is wel aftrekbaar op de andere kosten van het   personeelsfeest   zoals de huur van de zaal, een springkasteel, een dj, geluids- en lichtinstallatie, enz.
 • Tijdstip is niet van belang

 • Voorwaarden voor fiscale aftrek:

 • Alle personeelsleden moeten uitgenodigd zijn
 • Tijdstip : het feest vindt plaats naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar of een andere patroonheilige uit de sector of regio
 • Slechts één feest per jaar waarvan de kosten fiscaal aftrekbaar zijn.


 • bron afbeelding: art-unit.nl

  Big brother wordt nog bigger

  Onze wetgever heeft in uitvoering van de Europese richtlijn 2015/849 het UBO-Register opgericht. UBO staat voor “Ultimate Benificial Owner” , een moeilijk woord waarmee eigenlijk de fysieke eigenaars van ondernemingen en juridische constructies bedoeld worden.

  Elke vennootschap, vzw, stichting, maatschap, trust en fiducie (die worden de informatieplichtigen genoemd) moet de informatie over haar UBO’s over maken aan het UBO register bij de Federale Overheidsdienst Financiën.  Dit gaat dan onder andere over :

  • Naam en voornaam
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit (en)
  • check
   Volledig verblijfadres
  • check
   Datum waarop hij UBO geworden is
  • check
   Identificatienummer van het rijksregisternummer
  • check
   Welk soort van UBO hij is

  De wet treedt in werking op 31/10/2018 en vanaf het ogenblik dat de applicatie online is kunnen de gegevens ingebracht worden.  Elk jaar moeten de informatieplichten bevestigen dat de informatie nog juist is. Verandert er iets aan deze gegevens dan moet het UBO-register binnen de 30 dagen bijgewerkt worden.

  De toegang tot deze gegevens is in overeenstemming met de verwerking  van persoonsgegevens. Het register is toegankelijk voor de autoriteiten, bankiers, notarissen, accountants en advocaten in het kader van de anti witwas wetgeving. Burgers met een aangetoond belang  kunnen raadplegen en iedereen kan controleren welke info op zijn/haar naam in de applicatie werd ingebracht. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke raadplegingen betalend zijn en welke niet.

  De bestuurder/zaakvoerder van de onderneming kan een accountant of een belastingadviseur aanstellen om deze taak uit te voeren. Van zodra de applicatie online staat, laten we nog weten hoe we U hiermee kunnen helpen.

  Bron afbeelding: © 2012-2018 eVenture Ltd.

  Je kunt je verzekeren tegen de extra kosten van een fiscale controle

  Ieder jaar stijgt het aantal controles als gevolg van de verdere digitalisering van de fiscus. De kans dat jouw bedrijf aan de beurt komt, wordt dus ook ieder jaar groter.  Elke fiscale controle brengt extra kosten met zich mee.  Om die te beperken worden er vaak ongunstige akkoorden met de fiscus afgesloten.

  Er bestaat momenteel een bijstandsverzekering voor ondernemingen en zelfstandigen die de erelonen van de fiscale raadgevers bij een controle of betwisting met betrekking tot BTW of inkomstenbelasting betaalt.

  Voordelen? 

  1/ Je hoeft niets voor te schieten, want de verzekeringsmaatschappij betaalt rechtstreeks aan jouw raadgever;

  2/De premie is fiscaal aftrekbaar;

  3/Een dekking tot 30.000 euro (15.000 euro voor de administratieve verdediging + 15.000 euro voor de gerechtelijke verdediging)voor de kosten en erelonen van :

  • Erkende boekhouders en accountants;
  • Advocaten en deurwaarders voor het voeren van een fiscale procedure voor de Belgische rechtbanken.

  De keuze van de advocaat is vrij.

  Welke wachttijd? 

  De wachttijd is vier maanden.

  Hoeveel bedraagt de premie? 

  Voor meer info over deze verzekering kan je bij ons terecht. 

   Voor u op vakantie gaat…

   Voorafbetaling belasting

   BETAAL UW VOORAFBETALING BELASTINGEN VÓÓR 10 JULI

   In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het algemeen tarief verlaagd naar 29% en betalen kmo’s 20% op de eerste 100.000 euro winst. Om die hervorming budgettair mogelijk te maken werd o.a. ook gesleuteld aan de vermeerdering bij een tekort aan voorafbetalingen. Voor vennootschappen die hun inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) niet of onvoldoende voorafbetalen is een vermeerdering met 6,75% van toepassing. Voor aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) was dat nog 2,25%.

   De eerste twee voorafbetalingen van het jaar leveren meer voordeel op dan de vermeerdering van 6,75% :

   • de betaling van april geeft een voordeel van 9%
   • check
    de betaling van juli geeft een voordeel van 7,5%

   Met de betalingen van oktober en december is het voordeel lager dan de vermeerdering: respectievelijk 6% en 4,5%.

   In specifieke gevallen moet er geen belasting vooraf betaald worden:

   • Startende vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vrijgesteld van deze vermeerdering. Zij hoeven dus geen voorafbetalingen te doen.
   • check
    U moet ook geen voorafbetalingen doen ingeval van verlies of indien ingevolge bepaalde fiscale aftrekken (investeringsaftrek, innovatieaftrek, overgedragen verliezen...) er geen belastbare winst overblijft.

   Is geen van deze specifieke situaties van toepassing, dan is het voordeliger om vóór 10 juli nog een storting te doen! 

   Bron afbeelding: De Standaard

   Hoe zorgt u ervoor dat uw vennootschap bij de winnaars van de belastinghervorming hoort?

   Door de Wet van 22 december 2017 werd het zomerakkoord van 26 juli 2017 omgezet naar wetteksten.

   Vanaf dit jaar gaan we de impact van deze wet reeds merken.   Maar de volledige impact zal pas merkbaar zijn over drie jaar.  De maatregelen treden immers gefaseerd in werking :

   1ste fase vanaf aanslagjaar 2019 (boekjaren vanaf 1/1/2018)

   2de fase vanaf aanslagjaar 2020 (boekjaren vanaf 1/1/2019)

   3de fase vanaf aanslagjaar 2021 (boekjaren vanaf 1/1/2020)

   Daarnaast zijn er nog maatregelen die ingevoerd worden vanaf een bepaalde datum, onafhankelijk van het boekjaar.

   Tot slot zijn er ook nog tijdelijke maatregelen.

   Naast een aantal positieve maatregelen, met als belangrijkste uitschieter de tariefverlaging, worden er ook een aantal compenserende (lees : negatieve) maatregelen  ingevoerd.  De belastinghervorming moet immers budgettair neutraal zijn.  U zal samen met mij vaststellen dat het lijstje met de negatieve maatregelen aanzienlijk langer is dan dat van de positieve.  En zoals dat meestal het geval is, zullen er winnaars en verliezers zijn : sommige bedrijven zullen minder belasting betalen als gevolg van deze hervorming, andere bedrijven zullen meer betalen.  Het komt er dus op aan om tijdig op deze maatregelen te anticiperen, zodat de negatieve impact tot een minimum beperkt wordt en de positieve impact gemaximaliseerd.

   Via onderstaande link krijgt U een overzicht van de meest relevante wijzigingen voor de vennootschappen, waarbij de belangrijkste maatregelen verder worden toegelicht.

   Meer uitleg vindt u hier   >> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Contacteer ons nu via onderstaand formulier:    bron afbeelding: Lectrr

    @TheOffice en de KMO-portefeuille

    De kmo-portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor een kleine onderneming 40% financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de onderneming extra stimuleert of vooruit helpt. De kleine onderneming ontvangt maximaal €10.000 steun per jaar.

    @TheOffice is geregistreerd als dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Bij een dergelijke adviesopdracht analyseren wij een probleem, geven wij schriftelijk een concreet advies en helpen wij de KMO een implementatieplan op te stellen en te implementeren of signaleren we kansen en oplossingen, onderzoeken ze en brengen ze in kaart.  Onderwerpen gaan onder andere over :

    • Advies inzake de organisatie/herstructurering van de financiële afdeling
    • Advies inzake automatisering van de financiële afdeling
    • Advies en haalbaarheidsstudie bij nieuwe investeringen
    • Advies en haalbaarheidsstudie bij vervangingsinvesteringen
    • Advies en begeleiding bij kredietaanvragen van investeringen
    • advies en opstellen van actieplannen bij groeiscenario's
    • Advies en waardebepaling van een over te nemen onderneming
    • Advies en begeleiding bij overname van ondernemingen of deelactiviteiten ervan
    • Advies inzake bedrijfsorganisatie en vennootschapsrecht (bijvoorbeeld na overname)
    • Advies en waardebepalingen van de ondernemingen
    • Advies bij herstructurering van vennootschappen en bedrijfsafdelingen
    • Advies en begeliding inzake aanvraag WCO.

    Let op. Advies over de gewone bedrijfsuitgaven, wettelijk verplichte diensten of het bekomen van subsidies komen niet in aanmerking voor de Kmo-portefeuille.

    Meer info over deze Kmo-portefeuille :

    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

    >> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Contacteer ons nu via onderstaand formulier:

     Meerwaarden op beleggingsaandelen: vanaf 2018 belastbaar???

     Op dit ogenblik zijn gerealiseerde meerwaarden op aandelen aangehouden door een vennootschap in principe belastingvrij. En dit ongeacht het aantal aandelen dat wordt aangehouden.

     Hierop zijn drie uitzonderingen :

     1/ Belastbaar tegen het gewone belastingtarief : gerealiseerde meerwaarden op aandelen van  vennootschappen gevestigd in niet-EU landen waar de belastingdruk lager is dan 15% (de zogenaamde "belastingparadijzen")

     2/ Belastbaar tegen 25% (verhoogd met 3% crisisbelasting) : gerealiseerde meerwaarden op aandelen die minder dan één jaar in het bezit zijn van de vennootschap op het ogenblik van verkoop.

     3/ Belastbaar tegen 0,412% enkel van toepassing voor grote vennootschappen : gerealiseerde meerwaarden op aandelen die op het ogenblik van verkoop meer dan één jaar in hun bezit zijn.  

     Volgens het regeerakkoord van 26 juli 2017 zou vanaf 2018 deze belastingheffing van 0,412% voor grote vennootschappen afgeschaft worden. 

     Als bijkomende voorwaarde voor de vrijstelling van de vennootschapsbelasting zal vanaf 2018 de participatie gedurende meer dan één jaar minstens 10% of 2.500.000 Euro moeten bedragen.  Dit is dezelfde participatievoorwaarde die van toepassing is voor de DBI aftrek op dividenden.

     Vaak zullen vennootschappen cash overschotten beleggen in aandelen, maar zelden zijn dit participaties van 10% of voor een aankoopwaarde van 2.500.000 Euro.  De meerwaarden op deze beleggingsaandelen zullen bijgevolg in de toekomst altijd belastbaar zijn aan 25%.  Verliezen op de verkoop van aandelen zijn en blijven echter niet aftrekbaar   . 

     Indien uw vennootschap aandelen gedurende meer dan één jaar in haar bezit heeft, die niet voldoen aan de participatievoorwaarde en waarop ze een meerwaarde kan realiseren, verkoopt ze die best nog in 2017.

     DBI-beveks vormen in principe een uitzondering : dat zijn beleggingsvennootschappen waarvan de dividenden in aanmerking komen voor de DBI-aftrek zonder dat de participatievoorwaarde vervuld moet zijn.  De vrijstelling van vennootschapsbelasting zou bijgevolg ook op de meerwaarden met betrekking tot deze DBI-beveks van toepassing blijven.

     Het regeerakkoord moet nog omgezet worden in definitieve wetteksten. De publicatie van die wetteksten in het Belgisch Staatsblad wordt pas tegen het einde van het jaar verwacht.  

     bron afbeelding: Canary Pete

     >> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Contacteer ons nu via onderstaand formulier:
      Fiscus verandert de spelregels van forfaitaire vergoeding

      LAGERE FORFAITAIRE DAGVERGOEDINGEN VANAF 1 SEPTEMBER 2017

      Een Koninklijk besluit van 13 juli 2017 heeft een grondige wijziging doorgevoerd van de diverse vergoedingen die toegekend worden aan federale ambtenaren. Eén van die gewijzigde vergoedingen heeft ook gevolgen voor de privésector, meer bepaald de vergoeding voor binnenlandse dienstreizen.

      Oude regeling (tot 31 augustus 2017 - geïndexeerde bedragen vanaf 1 juli 2017) :

      Nieuwe regeling (vanaf 1 september 2017) :

      De fiscus aanvaardde deze forfaitaire bedragen - mits naleving van de voorwaarden - ook als norm voor de privésector om de maaltijdkosten verbonden aan een dienstreis in België belastingvrij te vergoeden. Momenteel is het nog niet duidelijk of de nieuwe, strengere voorwaarden ook zullen gelden voor de privésector, maar hoogst waarschijnlijk zal de lijn uit het verleden gewoon doorgetrokken worden.

      40 dagen regeling : nieuwe recente rechtspraak

      Een belangrijke beperking bij de toepassing van de vergoeding voor binnenlandse (en buitenlandse) dienstreizen is de 40 dagenregeling : van zodra iemand 40 dagen of meer per jaar op een bepaalde plaats werkt, dan is dat voor de fiscus een vaste plaats van tewerkstelling. De verplaatsing naar die plek wordt dan niet meer beschouwd als een dienstreis, maar als woon-werkverkeer, waarvoor dus geen vergoeding mag betaald worden.

      De fiscus zal bijgevolg proberen om de dienstreizen om te zetten in woon-werkverkeer om de vergoedingen te kunnen belasten. Recente rechtspraak heeft de fiscus daarbij meermaals gevolgd. Volgende argumenten werden gehanteerd om te bepalen dat er sprake is van meerdere vaste plaatsen van tewerkstelling :

      •  De werken worden door de enige zaakvoerder bij de klanten zelf of op de door hen aangewezen locatie gerealiseerd;
      • Het grootste deel van de werken wordt binnen een kleine actieradius rond de zetel van de vennootschap uitgevoerd;
      • De zaakvoerder is niet in de onmogelijkheid om thuis het middagmaal te nuttigen, en maakt zelf de keuze om dat niet te doen;
      • De werkelijkeheid van maaltijden buitenshuis wordt in vraag gesteld aangezien niet één restaurantbonnetje of kassaticket kan worden voorgelegd;
      • het loutere gegeven dat administratieve taken op de zetel van de vennootschap worden uitgeoefend, sluit niet uit dat er naast deze vaste plaats van tewerkstelling nog andere plaatsen als vaste plaatsen van tewerkstelling kunnen worden aangemerkt.

      Besluit

      Het is duidelijk dat de fiscus het systeem van belastingvrije forfaitaire vergoedingen wil beperken. Indien u dergelijke vergoedingen nog toepast, moet u volgende spelregels in acht nemen :

      • zorg voor voldoende bewijsmiddelen van de dienstverplaatsing zelf (tank- en parkeerbonnetjes, uurregistraties, vermeldingen op facturen ...)
      • zorg voor bewijsstukken van 'tussentstoppen' op uw dienstries (conifrmatiemails van afspraken bv.)
      • bewaar toch ook wat bonnetjes van maaltijden buitenshuis om aan te tonen dat die kosten werkelijk bestaan

      Tot slot : niets belet u om de werkelijke kosten te vergoeden indien die hoger zouden zijn dan de forfaitaire vergoedingen.

      bron afbeelding: belastingbelangen.nl