EEN FACELIFT VOOR JE VENNOOTSCHAP EN FINANCIËLE PLANNING

NIEUWE WETTEN – NIEUWE OPPORTUNITEITEN !!

Uiterlijk op 31 december 2023 moeten de statuten van elke vennootschap aangepast worden aan de nieuwe wetgeving.

Heb je al nagedacht over de inhoud van de nieuwe statuten?

Kies je voor een “OPT-IN”, “OPT-OUT” of een  “FORCED-IN” ?

  • Kies je voor een N.V., een B.V. of nog een andere vennootschapsvorm?
  • Bij de B.V. en de C.V. verdwijnt het “kapitaal”-concept, kan je dat kapitaal nu ook terug uit je vennootschap halen?
  • De dwingende regel “één aandeel, één stem” verdwijnt eveneens, hoe ga je gebruik maken van die vrijheid?
  • Voldoet je raad van bestuur nog aan de wettelijke eisen vanaf 1/1/2020?
  • ….

Maak je van de gelegenheid ook gebruik om je persoonlijke financiële planning bij dit proces te betrekken? Want ook het erfrecht werd vernieuwd. Vaak kom je er te laat achter dat je jouw dromen of doelen niet hebt nageleefd:

  • Hebt je al een roadmap van je financiële plaatje: waar sta je, waar wil je heen en waar niet?
  • Wil je eerder stoppen met werken, dat vakantiehuis in Toscane of gewoon een goed pensioen?
  • Hoe optimaliseer je een successieregeling, met het behoud van je levensstandaard?
  • …..

Op 3 december 2019 organiseren we samen met onze collega’s van METRIS FINANCIAL PROFESSIONALS een ontbijtseminar voor onze klanten.

Geen klant en toch geïnteresseerd?

  • Vul hieronder het contactformulier in als u graag de presentatie wenst te ontvangen of voor een aanvraag tot deelname aan het seminar.

bron afbeelding: impact.

[contact-form-7 id=”707″ title=”Contact form blog ontbijtseminar 03/12/19″]

Heb je het UBO-register van jouw vennootschap al in orde gebracht?

Het UBO-register verzamelt de gegevens van de uiteindelijke begunstigden (UBO=Ultimate Beneficial Owners) van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en andere juridische entiteiten. Een UBO is een natuurlijke persoon die de eigenaar is of de zeggenschap heeft over zulke entiteiten.

Wie moet de gegevens overmaken?

De bestuurders of zaakvoerders van die ondernemingen moeten zorgen dat de persoonlijke gegevens van de UBO’s in het register opgenomen worden.

Welke gegevens moeten overgemaakt?

Naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfadres, rijksregisternummer en de datum waarop die UBO geworden is.

Moeten de gegevens overgemaakt worden?

De Wetgever voorziet sancties. De zaakvoerder/bestuurder moet de informatie inwinnen en doorgeven aan het UBO register. De informatie moet ook correct en volledig zijn. De boetes beginnen vanaf 250 Euro en gaan tot 50.000 euro.

Wanneer moeten de gegevens overgemaakt zijn?

Je hebt tijd tot 30 september 2019.

Is het daarmee opgelost?

Eens je geregistreerd bent, moet je wijzigingen binnen de maand aanbrengen en jaarlijks wordt er een validatie gevraagd van de gegevens.

Hoe moeten die gegevens overgemaakt?

Als zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap kan je dit makkelijk zelf doen. Je kent immers alle vennoten.

De zaakvoerder of bestuurder moet zich met zijn ID-card of met itsme aanmelden via MYMINFINPRO. Dit kan met volgende link hier.

De overheid heeft hiervoor een handleiding opgesteld. Deze vind je die hier.

Is je aandeelhoudersstructuur complex en durf je er zelf niet aan beginnen?

Neem dan contact op met @TheOffice +32 3 844 36 80 om te overleggen hoe wij je kunnen helpen.

Making global business personal, and taking personal business global.

Met deze visie wil INAA grensoverschrijdende handel en diensten te bevorderen.

INAA staat voor “International Association of Independent Accounting firms”. De leden zijn allemaal onafhankelijke kantoren van accountants, belastingconsulenten en/of revisoren.  Een belangrijke vereiste tot toetreding is de garantie tot het afleveren van kwalitatieve, professionele diensten .

Momenteel maken 680 professionals van meer dan 140 kantoren met meer dan 3900 medewerkers deel uit van dit netwerk,  ze zijn verspreid over meer dan 50 landen in 5 continenten.   Sedert begin 2019 maakt @TheOffice deel uit van dit netwerk en vorige week namen we voor de eerste keer deel aan het tussentijds ledencongres van INAA in Barcelona.  Daar hebben we reeds kennis kunnen maken met collega’s uit 27 landen.

Via dit netwerk kunnen we onze klanten helpen bij hun buitenlandse activiteiten en bij het opzetten van buitenlandse vestigingen.  In bijna elk Europees land kunnen wij een consultant raadplegen inzake vennootschapsrecht, fiscaliteit, loonadministratie en accountancy.   In de omgekeerde richting kunnen onze buitenlandse collega’s op ons beroep doen voor advies met betrekking tot handel en dienstverlening in België.

@TheOffice als eerste Vlaamse accountantskantoor geaccepteerd door de INAA groep.

Na een positieve evaluatie van onze interne organisatie en professionele kwaliteiten is ons lidmaatschap van de INAA groep een feit.

INAA staat voor “International Association of Independent Accounting Firms”.   Het is een internationaal netwerk van erkende accountants, revisoren en belastingconsulenten, verspreid over meer dan 50 landen in 6 werelddelen.

Ieder land heeft zijn eigen lokale reglementering, fiscaliteit en gebruiken. Vanaf nu kunnen wij via dit netwerk gespecialiseerde bijstand en advies geven aan Belgische KMO’s die dochtervennootschappen of filialen in het buitenland willen oprichten en onze klanten  nog beter helpen bij hun internationale activiteiten.

Nog gauw een nieuwe auto in december? Opgepast met renting!

Voor uw vennootschap was 2018 een fantastisch jaar. U stevent af op een fikse winst.  De fiscale prognose bevalt u wat minder.  Dan besteedt u dat geld toch liever aan een mooie, nieuwe auto.

Nog gauw een renting contract afsluiten met betaling van een eerste verhoogde huur in december kan echter geen redding meer bieden om de belasting alsnog te verminderen.  Vanaf aanslagjaar 2019 moeten vooruitbetaalde kosten in de vennootschapsbelasting gespreid worden over de periode waarop de kosten betrekking hebben.

Een KMO vennootschap kan in 2018 nog wel een volledige jaarafschrijving boeken bij de aankoop van een auto in december.  Een financiële lease of een aankoop met gewone financiering is in dit geval dus fiscaal interessanter.

Maar ook deze mogelijkheid wordt vanaf 2020 de pas afgesneden.  Vanaf dan moeten alle vennootschappen hun investeringen pro rata afschrijven.

Zet dus die nieuwe wagen op de meest fiscaalvriendelijke manier onder de boom!

Prettige eindejaarsfeesten!

Het eindejaar is in zicht: optimaliseer de fiscale aftrek van geschenken en feestjes!

Geschenken aan personeel

Voorwaarden voor BTW recuperatie:

 • het gaat om een collectieve actie voor alle personeelsleden
 • grensbedrag : maximum € 49,99 exclusief B.T.W. per werknemer per jaar, eventueel nog verhoogd worden € 49,99 per kind (bij sinterklaasgeschenken bv.)
 • Tijdstip is niet van belang.

 • Voorwaarden voor fiscale aftrek:

  • Voor de werkgever : de aankoopprijs mag niet meer bedragen dan €       35 exclusief btw per jaar en per werknemer, te verhogen met € 35           exclusief btw per jaar voor elk kind
  • Voor de werknemers : vrijgesteld sociaal voordeel zolang de                        waarde van het geschenk minder bedraagt dan € 50.
  • Tijdstip: de geschenken mogen alleen uitgedeeld worden naar aanleiding van een specifieke collectieve gebeurtenis zoals          Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar.


  Personeelsfeest

  Voorwaarden voor BTW recuperatie:

 • Alle personeelsleden moeten uitgenodigd zijn
 • Geen BTW recuperatie op kosten van traiteur, restaurant
 • BTW is wel aftrekbaar op de andere kosten van het   personeelsfeest   zoals de huur van de zaal, een springkasteel, een dj, geluids- en lichtinstallatie, enz.
 • Tijdstip is niet van belang

 • Voorwaarden voor fiscale aftrek:

 • Alle personeelsleden moeten uitgenodigd zijn
 • Tijdstip : het feest vindt plaats naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar of een andere patroonheilige uit de sector of regio
 • Slechts één feest per jaar waarvan de kosten fiscaal aftrekbaar zijn.


 • bron afbeelding: art-unit.nl

  Big brother wordt nog bigger

  Onze wetgever heeft in uitvoering van de Europese richtlijn 2015/849 het UBO-Register opgericht. UBO staat voor “Ultimate Benificial Owner” , een moeilijk woord waarmee eigenlijk de fysieke eigenaars van ondernemingen en juridische constructies bedoeld worden.

  Elke vennootschap, vzw, stichting, maatschap, trust en fiducie (die worden de informatieplichtigen genoemd) moet de informatie over haar UBO’s over maken aan het UBO register bij de Federale Overheidsdienst Financiën.  Dit gaat dan onder andere over :

  • Naam en voornaam
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit (en)
  • check
   Volledig verblijfadres
  • check
   Datum waarop hij UBO geworden is
  • check
   Identificatienummer van het rijksregisternummer
  • check
   Welk soort van UBO hij is

  De wet treedt in werking op 31/10/2018 en vanaf het ogenblik dat de applicatie online is kunnen de gegevens ingebracht worden.  Elk jaar moeten de informatieplichten bevestigen dat de informatie nog juist is. Verandert er iets aan deze gegevens dan moet het UBO-register binnen de 30 dagen bijgewerkt worden.

  De toegang tot deze gegevens is in overeenstemming met de verwerking  van persoonsgegevens. Het register is toegankelijk voor de autoriteiten, bankiers, notarissen, accountants en advocaten in het kader van de anti witwas wetgeving. Burgers met een aangetoond belang  kunnen raadplegen en iedereen kan controleren welke info op zijn/haar naam in de applicatie werd ingebracht. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke raadplegingen betalend zijn en welke niet.

  De bestuurder/zaakvoerder van de onderneming kan een accountant of een belastingadviseur aanstellen om deze taak uit te voeren. Van zodra de applicatie online staat, laten we nog weten hoe we U hiermee kunnen helpen.

  Bron afbeelding: © 2012-2018 eVenture Ltd.

  Je kunt je verzekeren tegen de extra kosten van een fiscale controle

  Ieder jaar stijgt het aantal controles als gevolg van de verdere digitalisering van de fiscus. De kans dat jouw bedrijf aan de beurt komt, wordt dus ook ieder jaar groter.  Elke fiscale controle brengt extra kosten met zich mee.  Om die te beperken worden er vaak ongunstige akkoorden met de fiscus afgesloten.

  Er bestaat momenteel een bijstandsverzekering voor ondernemingen en zelfstandigen die de erelonen van de fiscale raadgevers bij een controle of betwisting met betrekking tot BTW of inkomstenbelasting betaalt.

  Voordelen? 

  1/ Je hoeft niets voor te schieten, want de verzekeringsmaatschappij betaalt rechtstreeks aan jouw raadgever;

  2/De premie is fiscaal aftrekbaar;

  3/Een dekking tot 30.000 euro (15.000 euro voor de administratieve verdediging + 15.000 euro voor de gerechtelijke verdediging)voor de kosten en erelonen van :

  • Erkende boekhouders en accountants;
  • Advocaten en deurwaarders voor het voeren van een fiscale procedure voor de Belgische rechtbanken.

  De keuze van de advocaat is vrij.

  Welke wachttijd? 

  De wachttijd is vier maanden.

  Hoeveel bedraagt de premie? 

  Voor meer info over deze verzekering kan je bij ons terecht. 

  [contact-form-7 id="376" title="Contact form 1"]

  Voor u op vakantie gaat…

  Voorafbetaling belasting

  BETAAL UW VOORAFBETALING BELASTINGEN VÓÓR 10 JULI

  In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het algemeen tarief verlaagd naar 29% en betalen kmo’s 20% op de eerste 100.000 euro winst. Om die hervorming budgettair mogelijk te maken werd o.a. ook gesleuteld aan de vermeerdering bij een tekort aan voorafbetalingen. Voor vennootschappen die hun inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) niet of onvoldoende voorafbetalen is een vermeerdering met 6,75% van toepassing. Voor aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) was dat nog 2,25%.

  De eerste twee voorafbetalingen van het jaar leveren meer voordeel op dan de vermeerdering van 6,75% :

  • de betaling van april geeft een voordeel van 9%
  • check
   de betaling van juli geeft een voordeel van 7,5%

  Met de betalingen van oktober en december is het voordeel lager dan de vermeerdering: respectievelijk 6% en 4,5%.

  In specifieke gevallen moet er geen belasting vooraf betaald worden:

  • Startende vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vrijgesteld van deze vermeerdering. Zij hoeven dus geen voorafbetalingen te doen.
  • check
   U moet ook geen voorafbetalingen doen ingeval van verlies of indien ingevolge bepaalde fiscale aftrekken (investeringsaftrek, innovatieaftrek, overgedragen verliezen...) er geen belastbare winst overblijft.

  Is geen van deze specifieke situaties van toepassing, dan is het voordeliger om vóór 10 juli nog een storting te doen! 

  Bron afbeelding: De Standaard

  Hoe zorgt u ervoor dat uw vennootschap bij de winnaars van de belastinghervorming hoort?

  Door de Wet van 22 december 2017 werd het zomerakkoord van 26 juli 2017 omgezet naar wetteksten.

  Vanaf dit jaar gaan we de impact van deze wet reeds merken.   Maar de volledige impact zal pas merkbaar zijn over drie jaar.  De maatregelen treden immers gefaseerd in werking :

  1ste fase vanaf aanslagjaar 2019 (boekjaren vanaf 1/1/2018)

  2de fase vanaf aanslagjaar 2020 (boekjaren vanaf 1/1/2019)

  3de fase vanaf aanslagjaar 2021 (boekjaren vanaf 1/1/2020)

  Daarnaast zijn er nog maatregelen die ingevoerd worden vanaf een bepaalde datum, onafhankelijk van het boekjaar.

  Tot slot zijn er ook nog tijdelijke maatregelen.

  Naast een aantal positieve maatregelen, met als belangrijkste uitschieter de tariefverlaging, worden er ook een aantal compenserende (lees : negatieve) maatregelen  ingevoerd.  De belastinghervorming moet immers budgettair neutraal zijn.  U zal samen met mij vaststellen dat het lijstje met de negatieve maatregelen aanzienlijk langer is dan dat van de positieve.  En zoals dat meestal het geval is, zullen er winnaars en verliezers zijn : sommige bedrijven zullen minder belasting betalen als gevolg van deze hervorming, andere bedrijven zullen meer betalen.  Het komt er dus op aan om tijdig op deze maatregelen te anticiperen, zodat de negatieve impact tot een minimum beperkt wordt en de positieve impact gemaximaliseerd.

  Via onderstaande link krijgt U een overzicht van de meest relevante wijzigingen voor de vennootschappen, waarbij de belangrijkste maatregelen verder worden toegelicht.

  Meer uitleg vindt u hier  >> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Contacteer ons nu via onderstaand formulier:

  [contact-form-7 id="376" title="Contact form 1"]  bron afbeelding: Lectrr