De nieuwe innovatie-aftrek: een opportuniteit voor IT-bedrijven

Op 2 februari 2017 werd door het parlement de wet goedgekeurd waarbij een fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten werd ingevoerd.

Deze aftrek geldt reeds voor inkomsten die gerealiseerd werden vanaf 1 juli 2016 en kan dus ook al van toepassing zijn voor het voorbije boekjaar. 

De inkomsten die voor de aftrek in aanmerking komen moeten betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten, meer specifiek:

1/ octrooien of aanvullend beschermingscertificaten

2/ kwekersrechten

3/ weesgeneesmiddelen

4/ data- of marktexclusiviteit

5/ auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s of software

Het is deze laatste categorie die voor de vele IT-bedrijven interessante perspectieven biedt. Ook software die ontwikkeld werd voor de verbetering van interne bedrijfs- en productieprocessen kan in aanmerking komen voor de aftrek.

De aftrek bedraagt 85% van de kwalificerende netto-inkomsten, maar er zijn toch enkele belangrijke aandachtspunten :

  • De software moet het resultaat zijn van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject zoals gedefinieerd voor de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing O&O
  • De software mag nog geen inkomsten voortgebracht hebben vóór 1 juli 2016
  • De aftrek wordt beperkt indien de software slechts gedeeltelijk door de onderneming werd ontwikkeld.

Om van deze aftrek te kunnen genieten is het van cruciaal belang om te kunnen beschikken over bewijskrachtige gegevens en documentatie, zowel wat inkomsten en gerelateerde uitgaven betreft.

Uiteraard kan ons kantoor U begeleiden bij deze administratieve verplichtingen. 

Dit is een niet te missen opportuniteit !