Meerwaarden op beleggingsaandelen: vanaf 2018 belastbaar???

Op dit ogenblik zijn gerealiseerde meerwaarden op aandelen aangehouden door een vennootschap in principe belastingvrij. En dit ongeacht het aantal aandelen dat wordt aangehouden.

Hierop zijn drie uitzonderingen :

1/ Belastbaar tegen het gewone belastingtarief : gerealiseerde meerwaarden op aandelen van  vennootschappen gevestigd in niet-EU landen waar de belastingdruk lager is dan 15% (de zogenaamde "belastingparadijzen")

2/ Belastbaar tegen 25% (verhoogd met 3% crisisbelasting) : gerealiseerde meerwaarden op aandelen die minder dan één jaar in het bezit zijn van de vennootschap op het ogenblik van verkoop.

3/ Belastbaar tegen 0,412% enkel van toepassing voor grote vennootschappen : gerealiseerde meerwaarden op aandelen die op het ogenblik van verkoop meer dan één jaar in hun bezit zijn.  

Volgens het regeerakkoord van 26 juli 2017 zou vanaf 2018 deze belastingheffing van 0,412% voor grote vennootschappen afgeschaft worden. 

Als bijkomende voorwaarde voor de vrijstelling van de vennootschapsbelasting zal vanaf 2018 de participatie gedurende meer dan één jaar minstens 10% of 2.500.000 Euro moeten bedragen.  Dit is dezelfde participatievoorwaarde die van toepassing is voor de DBI aftrek op dividenden.

Vaak zullen vennootschappen cash overschotten beleggen in aandelen, maar zelden zijn dit participaties van 10% of voor een aankoopwaarde van 2.500.000 Euro.  De meerwaarden op deze beleggingsaandelen zullen bijgevolg in de toekomst altijd belastbaar zijn aan 25%.  Verliezen op de verkoop van aandelen zijn en blijven echter niet aftrekbaar   . 

Indien uw vennootschap aandelen gedurende meer dan één jaar in haar bezit heeft, die niet voldoen aan de participatievoorwaarde en waarop ze een meerwaarde kan realiseren, verkoopt ze die best nog in 2017.

DBI-beveks vormen in principe een uitzondering : dat zijn beleggingsvennootschappen waarvan de dividenden in aanmerking komen voor de DBI-aftrek zonder dat de participatievoorwaarde vervuld moet zijn.  De vrijstelling van vennootschapsbelasting zou bijgevolg ook op de meerwaarden met betrekking tot deze DBI-beveks van toepassing blijven.

Het regeerakkoord moet nog omgezet worden in definitieve wetteksten. De publicatie van die wetteksten in het Belgisch Staatsblad wordt pas tegen het einde van het jaar verwacht.  

bron afbeelding: Canary Pete

>> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Contacteer ons nu via onderstaand formulier:

[contact-form-7 id="376" title="Contact form 1"]