Big brother wordt nog bigger

Onze wetgever heeft in uitvoering van de Europese richtlijn 2015/849 het UBO-Register opgericht. UBO staat voor “Ultimate Benificial Owner” , een moeilijk woord waarmee eigenlijk de fysieke eigenaars van ondernemingen en juridische constructies bedoeld worden.

Elke vennootschap, vzw, stichting, maatschap, trust en fiducie (die worden de informatieplichtigen genoemd) moet de informatie over haar UBO’s over maken aan het UBO register bij de Federale Overheidsdienst Financiën.  Dit gaat dan onder andere over :

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit (en)
 • check
  Volledig verblijfadres
 • check
  Datum waarop hij UBO geworden is
 • check
  Identificatienummer van het rijksregisternummer
 • check
  Welk soort van UBO hij is

De wet treedt in werking op 31/10/2018 en vanaf het ogenblik dat de applicatie online is kunnen de gegevens ingebracht worden.  Elk jaar moeten de informatieplichten bevestigen dat de informatie nog juist is. Verandert er iets aan deze gegevens dan moet het UBO-register binnen de 30 dagen bijgewerkt worden.

De toegang tot deze gegevens is in overeenstemming met de verwerking  van persoonsgegevens. Het register is toegankelijk voor de autoriteiten, bankiers, notarissen, accountants en advocaten in het kader van de anti witwas wetgeving. Burgers met een aangetoond belang  kunnen raadplegen en iedereen kan controleren welke info op zijn/haar naam in de applicatie werd ingebracht. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke raadplegingen betalend zijn en welke niet.

De bestuurder/zaakvoerder van de onderneming kan een accountant of een belastingadviseur aanstellen om deze taak uit te voeren. Van zodra de applicatie online staat, laten we nog weten hoe we U hiermee kunnen helpen.

Bron afbeelding: © 2012-2018 eVenture Ltd.