Let op voor paswoord-hengelaars!

Vorige week kreeg ik een mailtje van de FOD-financiën over de teruggave van de personenbelasting 2019. Een teruggave, wat een verrassing!
Gaby had mij verzekerd dat ik moest bijbetalen.  Hoe kan dat nu ?

De cloud servers die we tegenwoordig allemaal gebruiken voor e-mail, internet, toepassingen voor tekstverwerking banking en contact met de overheid onder andere, zijn echt heel goed beveiligd.
Het is voor hackers veel eenvoudiger geworden om naar je paswoord te hengelen of te vissen. Daarom wordt die oplichtingtactiek  “phishing” genoemd. De hacker maakt misbruik van je vertrouwen en probeert je in de val te lokken om je paswoord te bekomen en dat te misbruiken.

Hoe herken je zo een phishing-bericht?

  1. Laat je niet vangen door de logo’s, die kunnen hackers zo namaken.
  2. Kijk naar de afzender van het bericht. Bij phishing zijn dat eigenaardige namen. In mijn mailtje was dat assistance@endzonesportsbetting.com en dat lijkt niet van een ministerie te komen.
  3. Phishing mailtjes hebben een assertief taalgebruik. Soms staan er taalfouten in. Soms is de taal dwingend of wil men je heel nieuwsgierig maken en je laten klikken op een link. Niet doen, dat kan gevaarlijk worden.
  4. Als je met je muis over de link zweeft zonder te klikken zie je de volledige URL waar je naar toe zou surfen. Ziet deze er raar of verdacht uit? Niet klikken!

Steeds vaker gebruiken hackers ook SMS, WhatsApp en Facebook om zulke berichten te versturen.

Heb je het bericht herkent als vals, stuur het dan onmiddellijk door aan verdacht@safeonweb.be. Dat is een e-mail adres van het Centrum voor Cybersecurity België.
Meer informatie kan je lezen op hun website site https://www.safeonweb.be/nl.

Een goede administratie is de sleutel tot belastingaftrek en probleemloze belastingcontroles

Wij KUNNEN JE HELPEN!

Als je een klein bedrijf hebt, of een nieuw bedrijf start, weet je waarschijnlijk dat je een administratie van je inkomsten en uitgaven moet bijhouden. In het bijzonder moet je jouw uitgaven zorgvuldig registreren om het volledige bedrag van de belastingaftrek waar je recht op heeft te kunnen claimen. En je wilt er zeker van zijn dat je de bedragen die op je belastingaangiften worden vermeld, kunt verdedigen als je ooit wordt gecontroleerd door de belastingdienst of de belastingdienst van de staat.

Bepaalde soorten uitgaven, zoals auto-, reis-, maaltijd- en kantoorkosten, vereisen speciale aandacht omdat ze onderworpen zijn aan speciale registratievereisten of beperkingen op de aftrekbaarheid.

Het is interessant om op te merken dat er niet één manier is om een bedrijfsadministratie bij te houden. Behalve in aantal gevallen, vereist de wet geen specifieke soort administratie. Je kan elk administratiesysteem kiezen dat geschikt is voor jouw bedrijf en dat je inkomsten en uitgaven duidelijk laat zien.

Toch scoren veel belastingbetalers niet veel punten als het gaat om het bijhouden van gegevens. Hieronder drie zaken om het probleem te illustreren.

1. Zonder goede boekhouding kan de belastinginspectie je inkomen reconstrueren…

Als een belastingbetaler wordt gecontroleerd en geen goede administratie heeft, kan de controleur een “bank-deposito-analyse” uitvoeren om het inkomen te reconstrueren. Dat gaat ervan uit dat al het geld dat tijdens een bepaalde periode op de rekeningen wordt gestort, belastbaar inkomen is. Dat is wat er gebeurde in het geval van de eigenaar van een muntwinkel en een postzegelbedrijf. De eigenaar was het niet eens met het bedrag aan inkomsten dat de controleur hem toekende nadat hij een bankdeposito-analyse had uitgevoerd.

De directeur van de FOD-financiën merkte op dat als de belastingbetaler voldoende gegevens bijhield, “hij de bankdeposito-analyse helemaal had kunnen vermijden.” Omdat hij dat niet deed, oordeelde de Belastingdirectie de bankanalyse passend en de eigenaar had zijn bedrijfsinkomsten te laag opgegeven.  De eigenaar moest extra belasting betalen samen met een boete.

2. Uitgaven moeten aantoonbaar zakelijk zijn

In een ander geval werden de vorderingen van een onafhankelijke verzekeringsagent voor diverse zakelijke aftrekposten grotendeels ontkend. De belastingcontroleur oordeelde dat hij over documentatie beschikte in de vorm van creditcardafschriften en andere bonnetjes waaruit bleek dat er kosten werden betaald. Maar er was geen bewijs van een zakelijk doel. Zo betaalde hij bijvoorbeeld voor software, kleding, gadgets en brandstof, maar uit de administratie bleek niet of de aankopen voor zijn bedrijf of voor hem persoonlijk waren. De eigenaar moest extra belasting betalen samen met een boete.

3. “Geen bijkomende gegevens” kan betekenen “geen aftrekposten”

In dit geval waren gehuwde belastingbetalers partners in een reisbureau en eigenaar van een softwarebedrijf. De belastingcontroleur ontkende hun aftrek van autokosten, geschenken, maaltijden en reizen wegens onvoldoende documentatie. Het echtpaar leverde geen bewijs voor het zakelijke doel van de geschenken die ze hadden gegeven. Bovendien gaven hun creditcardafschriften en andere informatie geen details over het tijdstip, de plaats en de zakelijke relatie voor de maaltijdkosten of gaven ze niet aan dat de reis voor zakelijke doeleinden werd uitgevoerd.

De “verboden aftrek” in dit geval is direct toe te schrijven aan het nalaten van de belastingbetaler om adequate reisverslagen te schrijven. De eigenaar moest extra belasting betalen samen met een boete.

Wij kunnen helpen

Neem contact met ons op als je hulp nodig hebt bij het bewaren van een adequate bedrijfsadministratie. Een nauwgezette, proactieve benadering van de manier waarop u, of wij uw administratie bijhouden, kunnen uw belastingaftrekken beschermen en een controle veel minder pijnlijk maken.

bron afbeelding: dreamstime

Heb je het UBO-register van jouw vennootschap al in orde gebracht?

Het UBO-register verzamelt de gegevens van de uiteindelijke begunstigden (UBO=Ultimate Beneficial Owners) van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en andere juridische entiteiten. Een UBO is een natuurlijke persoon die de eigenaar is of de zeggenschap heeft over zulke entiteiten.

Wie moet de gegevens overmaken?

De bestuurders of zaakvoerders van die ondernemingen moeten zorgen dat de persoonlijke gegevens van de UBO’s in het register opgenomen worden.

Welke gegevens moeten overgemaakt?

Naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfadres, rijksregisternummer en de datum waarop die UBO geworden is.

Moeten de gegevens overgemaakt worden?

De Wetgever voorziet sancties. De zaakvoerder/bestuurder moet de informatie inwinnen en doorgeven aan het UBO register. De informatie moet ook correct en volledig zijn. De boetes beginnen vanaf 250 Euro en gaan tot 50.000 euro.

Wanneer moeten de gegevens overgemaakt zijn?

Je hebt tijd tot 30 september 2019.

Is het daarmee opgelost?

Eens je geregistreerd bent, moet je wijzigingen binnen de maand aanbrengen en jaarlijks wordt er een validatie gevraagd van de gegevens.

Hoe moeten die gegevens overgemaakt?

Als zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap kan je dit makkelijk zelf doen. Je kent immers alle vennoten.

De zaakvoerder of bestuurder moet zich met zijn ID-card of met itsme aanmelden via MYMINFINPRO. Dit kan met volgende link hier.

De overheid heeft hiervoor een handleiding opgesteld. Deze vind je die hier.

Is je aandeelhoudersstructuur complex en durf je er zelf niet aan beginnen?

Neem dan contact op met @TheOffice +32 3 844 36 80 om te overleggen hoe wij je kunnen helpen.

@TheOffice en de KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor een kleine onderneming 40% financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de onderneming extra stimuleert of vooruit helpt. De kleine onderneming ontvangt maximaal €10.000 steun per jaar.

@TheOffice is geregistreerd als dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Bij een dergelijke adviesopdracht analyseren wij een probleem, geven wij schriftelijk een concreet advies en helpen wij de KMO een implementatieplan op te stellen en te implementeren of signaleren we kansen en oplossingen, onderzoeken ze en brengen ze in kaart.  Onderwerpen gaan onder andere over :

 • Advies inzake de organisatie/herstructurering van de financiële afdeling
 • Advies inzake automatisering van de financiële afdeling
 • Advies en haalbaarheidsstudie bij nieuwe investeringen
 • Advies en haalbaarheidsstudie bij vervangingsinvesteringen
 • Advies en begeleiding bij kredietaanvragen van investeringen
 • advies en opstellen van actieplannen bij groeiscenario's
 • Advies en waardebepaling van een over te nemen onderneming
 • Advies en begeleiding bij overname van ondernemingen of deelactiviteiten ervan
 • Advies inzake bedrijfsorganisatie en vennootschapsrecht (bijvoorbeeld na overname)
 • Advies en waardebepalingen van de ondernemingen
 • Advies bij herstructurering van vennootschappen en bedrijfsafdelingen
 • Advies en begeliding inzake aanvraag WCO.

Let op. Advies over de gewone bedrijfsuitgaven, wettelijk verplichte diensten of het bekomen van subsidies komen niet in aanmerking voor de Kmo-portefeuille.

Meer info over deze Kmo-portefeuille :

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

>> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Contacteer ons nu via onderstaand formulier:

[contact-form-7 id="376" title="Contact form 1"]