Hoe zorgt u ervoor dat uw vennootschap bij de winnaars van de belastinghervorming hoort?

Door de Wet van 22 december 2017 werd het zomerakkoord van 26 juli 2017 omgezet naar wetteksten.

Vanaf dit jaar gaan we de impact van deze wet reeds merken.   Maar de volledige impact zal pas merkbaar zijn over drie jaar.  De maatregelen treden immers gefaseerd in werking :

1ste fase vanaf aanslagjaar 2019 (boekjaren vanaf 1/1/2018)

2de fase vanaf aanslagjaar 2020 (boekjaren vanaf 1/1/2019)

3de fase vanaf aanslagjaar 2021 (boekjaren vanaf 1/1/2020)

Daarnaast zijn er nog maatregelen die ingevoerd worden vanaf een bepaalde datum, onafhankelijk van het boekjaar.

Tot slot zijn er ook nog tijdelijke maatregelen.

Naast een aantal positieve maatregelen, met als belangrijkste uitschieter de tariefverlaging, worden er ook een aantal compenserende (lees : negatieve) maatregelen  ingevoerd.  De belastinghervorming moet immers budgettair neutraal zijn.  U zal samen met mij vaststellen dat het lijstje met de negatieve maatregelen aanzienlijk langer is dan dat van de positieve.  En zoals dat meestal het geval is, zullen er winnaars en verliezers zijn : sommige bedrijven zullen minder belasting betalen als gevolg van deze hervorming, andere bedrijven zullen meer betalen.  Het komt er dus op aan om tijdig op deze maatregelen te anticiperen, zodat de negatieve impact tot een minimum beperkt wordt en de positieve impact gemaximaliseerd.

Via onderstaande link krijgt U een overzicht van de meest relevante wijzigingen voor de vennootschappen, waarbij de belangrijkste maatregelen verder worden toegelicht.

Meer uitleg vindt u hier>> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Contacteer ons nu via onderstaand formulier:

[contact-form-7 id="376" title="Contact form 1"]bron afbeelding: Lectrr